CASINO HỒNG VẬN

Công ty CP khách sạn Hồng Vận đi vào hoạt động vào ngày 22 tháng 01 năm 2017 với khu Khách sạn và khu vui chơi giải trí có thưởng sau một thời gian chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng, sự kiện này đã dẫn đến sự gia tăng về quy mô hoạt động của Công ty, cũng như tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu và đa dạng hóa lợi nhuận. Đây là bước đi đầu tiên của Công ty CP Hồng Vận trong chiến lược gia tăng lợi nhuận và vị thế trong ngành kinh doanh khách sạn và casino tại Khu vực Miền Bắc Việt Nam.

Đánh giá

Tên *

Email *

Điện thoại

Nội dung *

Phản hồi
Đặt ngay
Loading…