(Tiếng Việt) Công ty CP khách sạn Hồng Vận đã trao tặng 02 máy trợ thở cho Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương.

对不起,此内容只适用于越南文

Rating

Tên *

Email *

Điện thoại

Nội dung *

返回意见
立刻订房
Loading…